Polityka prywatności

Dziękuję za odwiedzenie strony. Ponieważ Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważne, jesteśmy w tym szczegóły na temat

 

naszej polityki prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej "Polityka") określa zasady dotyczące gromadzenia i

 

wykorzystywania informacji związanych z The stronie serwisu znajduje się w miejscu ( "Witryna"), który jest

 

obsługiwany przez strony (łącznie "The site "," my "lub" nas ").

 

Zbierane informacje i jak go używać:

 

Witryna zbiera dane osobowe, które zdecydujesz się dobrowolnie dzielić się z nami podczas odwiedzania naszej

 

witryny, na przykład, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem witryny (na przykład klikając na "Kontakt" lub

 

logując się do powiadomień lub biuletynów) lub stosując się tematyce przyczyniającym miejscu. "Dane osobowe" oznacza

 

informacje, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania lub skontaktować się z Tobą, takie jak imię i nazwisko,

 

adres email, numer telefonu lub podobne informacje.

 

Nie świadomie zbierać nazwiska i adresy e-mail z dzieci w wieku trzynastu lat. Jeśli uświadomimy sobie, że użytkownik

 

w wieku poniżej 13 został zarejestrowany w Serwisie lub w inny sposób pod warunkiem nam dane osobowe, lub stara się

 

to zrobić, będziemy powiadomić użytkownika, że ​​on lub ona nie kwalifikuje się do rejestracji lub do poddania Osobiste

 

Informacja. Będziemy wtedy zniszczyć żadnego z jego danych osobowych z naszej bazy danych.

 

Wszelkie informacje podane do witryny muszą być prawdziwe, dokładne, aktualne, nie wprowadza w błąd, a spójne i

 

przydatne do celów, dla których są przekazującej informacje. Jeśli kontakt z nami za pośrednictwem Serwisu, będziemy

 

używać dane osobowe zawarte w mailu tylko odpowiedzieć na konkretne zapytania lub komentarze w wiadomości e-mail.

 

Możemy zachować swój e-mail na okres czasu, ale nie będzie wykorzystywać żadnych danych osobowych do celów innych niż

 

odpowiadanie na wiadomości e-mail.

 

Korzystanie z danych osobowych:

 

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, aby zapewnić Państwu materiały zostały zamówione i / lub nabytych oraz

 

do wysyłania okresowego obrotu lub zawiadomień promocyjne do Ciebie lub informować o wszelkich zmianach w niniejszej

 

polityce. Możemy również wykorzystać dane użytkownika w celu poprawy naszych działań marketingowych, statystycznie

 

oceny wykorzystania witryny, poprawić lub dostosować zawartość strony witryny, układ i usług. W każdej chwili możesz

 

zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów od nas, postępując zgodnie z procedurami "opt-out" opisanych poniżej.

 

Możemy, według własnego uznania, akcji, sprzedać lub wynająć danych osobowych naszych gości ze stronami trzecimi (w

 

tym innych niż nasze powiązanych podmiotów i partnerów) bez uprzedniego powiadomienia. Czasami używamy agentów lub

 

wykonawców do świadczenia usług dla naszych gości, takich jak zapewnienie obsługi klienta związanej z działaniami na

 

Stronie. Możemy przy okazji połączyć informacje, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony z informacjami, które

 

zbieramy z innych źródeł.

 

Możemy również ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na procedury prawne, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub

 

wezwania do sądu. Możemy również wykorzystywać i ujawniać takich informacji w odpowiedzi na wniosek organów ścigania,

 

albo, gdzie uważamy, że jest to konieczne w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących nielegalnej

 

działalności, podejrzenia oszustwa, sytuacje z udziałem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa fizycznego

 

jakiejkolwiek osoby , naruszanie naszych warunków użytkowania, w celu sprawdzenia czy egzekwować przestrzeganie

 

zasady regulujące naszej strony oraz obowiązujących przepisów prawa, lub w inny sposób wymagane lub dopuszczone

 

przez prawo lub zgodne z wymaganiami prawnymi. Ponadto, możemy przekazać dane osobowe o Tobie, jeśli my lub ktoś z

 

naszych jednostek biznesowych są nabyte przez sprzedana lub połączona z inną jednostką.

 

Wykorzystanie danych:

 

Gdy przyjeżdża do naszej strony, możemy automatycznie śledzić pewną non-osobowych o swoim zachowaniu. Zebrane

 

informacje mogą obejmować informacje o rodzaju systemu operacyjnego komputera, z którego korzystasz (na przykład

 

Microsoft Windows lub Mac OS), rodzaj używanej przeglądarki (np Firefox lub Internet Explorer), nazwa domeny

 

dostawcy usług internetowych (np Verizon i AT & T), swoje działania podczas wizyty naszej strony, adres URL, z

 

którego uzyskał dostęp do witryny, a które URL odwiedzić następny (łącznie "Transmisja danych"). Ten Wykorzystanie

 

danych nie zawierają żadnych danych osobowych opisany powyżej. Możemy gromadzić i przechowywać te dane dotyczące

 

użycia w celu pomiaru wydajności witryny i poprawić wygląd i funkcjonalność witryny. Możemy także udostępnić tę

 

wykorzystania danych ze stronami trzecimi w celu zilustrowania sposobu korzystania z serwisu oraz w innych celach

 

marketingowych.

 

Zgodę na przetwarzanie:

 

Korzystając z Serwisu lub dostarczanie informacji na stronie, zrozumieć i jednoznacznie wyraża zgodę na gromadzenie,

 

przetwarzanie, przekazywanie i wykorzystywanie informacji w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i na terytoriach,

 

do celów określonych w niniejszej Polityce. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i

 

ujawnianie przez miejscu informacji osobistych, jak opisano w niniejszej polityce, w tym, lecz nie ograniczając się

 

do przeniesienia Personal informacji między dostawcami usług witryny, stowarzyszonych i zależnych, zgodnie z

 

niniejszą Polityką. Aby uzyskać więcej pewności, każda zgoda przedmiotem jest prawo do przekazywania informacji, o kt

 

órych mowa w niniejszym ustępie uznaje się za to swoją zgodę na przekazanie stosownej informacji osobistych

 

jurysdykcji, które mogą mieć różny poziom ochrony prywatności niż dostępne w telefonie własny kraj.